• Bilstyling på nettet siden 2004
  • 60 dagers åpent kjøp
  • Over 100 000 fornøyde kunder
ShapeCreated using Figma

Vis handlekurven

Produkter 0
Total sum
NKR 0
Til kassen

Bagasjeromsmatte - Modellspesifikk

Bagasjeromsmatte - Modellspesifikk

I denne kategorien har vi samlet alle bagasjeromsmatter vi tilbyr. Perfekt utskåret for spesifikke bilmodeller gjør at du enkelt legger inn matten i bilen, og alt er klart. Beskytter mot smuss og flekker i ditt bagasjerom, og gjør det også lettere når du vasker i bilen.

Velg din modell i filtreringen.

VANLIGE SPØRSMÅL OG SVAR:
Vil matten passe i min bil?
Våre matter er modelltilpassede, noe som betyr at alt du trenger å gjøre er å legge matten i bagasjen på bilen uten noen som helst inngrep. Passformen er veldig bra, og matten ligger stabilt. Man trenger ikke klippe eller beskjære våre matter i det hele tatt.

Hjelper det virkelig mot smuss og fukt?
Ja, mattene er laget av gummi eller plast alt etter som hvilken modell man velger, og de beskytter interiøret mot både smuss og vann. I følge oss burde alle biler ha en gummimatte i bagasjen på bilen, hvertfall vinterstid. Har man dessuten hund eller annet husdyr beskytter den også mot klør og riper. Våre matter er enkle å rengjøre.

Sammenlignet med visse originalmatter er deres matter mye billigere, hvordan er kvaliteten?
Våre matter er av høyeste kvalitet, og sammenlignbare med alle originalmatter. Prisene er lave ettersom produksjonskostnaden er lav. Det er moro å få selge kvalitetsprodukter til lave priser. Det kommer alle til gode!

Er mattene deres luktfrie?
Til forskjell fra visse konkurrerende merker er våre matter så godt som luktfrie.

Hvordan rengjør man matten på beste måte?
Enkleste måten å rengjøre matten på er å ta den ut av bilen og spyle den ren.

Finnes det modelltilpassede matter til Volvo?
Ja, det finnes bagasjeromsmatter til Volvo V70, Volvo XC60, V60 og mange fler!

Bruk våre filter for å finne riktig matte til din bil.

Om bagasjeromsmatte
Din bagasjeromsmatte er langt ifra det mest spennende kjøpet du kommer til å gjøre til din bil. Hva som derimot er helt sikkert er at det er et av de viktigste kjøpene til bilen din. En bagasjeromsmatte er en veldig viktig komponent for å holde interiøret rent og i generelt god stand.

Matten plaseres, som navnet antyder, i bagasjen. Ofte dekkes den av diverse pakning, og du ser den knapt når du plukker inn eller ut noe av bilen. Hva den derimot gjør når du ikke kikker er å beskytte bilen. Den beskytter bilen mot fuktskader og flekker som ellers kan oppstå av den pakningen som ferdes i bilen. La oss si at du skal transportere en barnevogn som akkurat har vært ute i regnet. Uten en høykvalitativ og tett bagasjeromsmatte skulle vann og smuss kunne skape veldige problem. Dette, kun etter en tur i bilen.

Ikke nok med at bagasjeromsmatten beskytter bilen slik at du slipper problemer, matten beskytter også bruktprisen på bilen. Om du en gang i fremtiden planlegger å selge bilen er det selvsagt veldig viktig at bagasjerommet ikke er fuktskadet.

Bagasjeromsmatter skreddersys etter den bilmodellen de skal plasseres i. Dette gjør at vi på SC Styling kan garantere at den bagasjeromsmatten som du velger passer perfekt i akkurat ditt kjøretøy. Vi selger kun matter av absolutt høyeste kvalitet. Gummi- og plastkombinasjonen som utgjør materialet gjør våre bagasjeromsmatter veldig sterke. Så sterke at de kommer til å holde for alt av pakning, og holde lenge.

Er du usikker på hvilken bagasjeromsmatte du skal velge? Ikke noe problem! Kontakt oss på SC Styling så hjelper vi deg å velge riktigt matte til akkurat din bil.

Les merVectorCreated using Figma
Side 1 av 29

Frequently asked questions and answers:


Will the carpet fit my car?


Our mats are model-fitted, which means that all you have to do is place the mat in the boot of your car without any intervention. The fit is very good and the carpet is stable. There is no need to cut or trim our carpets at all.


Does it really help against dirt and moisture?

Yes, the mats are made of rubber or plastic depending on which model you choose and they protect the interior from both dirt and water. In our opinion, every car should have a rubber mat in the boot of the car at least in winter. If you also have a dog or other pet, it protects against claws and scratches. Our mats are easy to clean.


Compared to some original carpets, your mats are much cheaper, how is the quality?
Our carpets are of the highest quality and comparable to any original carpet. The prices are low because the manufacturing cost is low. It's great to be able to sell quality products at low prices. It benefits everyone in the end!


Are your carpets fragrance-free?
Unlike some competing brands, our carpets are almost completely odourless.

What is the best way to clean the carpet?
The easiest way to clean your carpet is simply to take it out of the car and rinse it off.


Are there Boot mats for Volvo models?
Yes, trunk mats are available for the Volvo V70, Volvo XC60, V60 and many more!

Use our filters to find the right mat for your car.


About the boot mat


Your boot mat is far from the most exciting purchase you'll make for your car. What is clear, however, is that it is one of the most important purchases for your car. A boot mat is an extremely important building block in keeping the interior of your car fresh and in generally good condition.

The mat is placed, as the name suggests, in the trunk. It is often covered by various packing materials and you are most likely to see it when you are picking something up or taking it out of the car. What it does, however, when you're not looking, is protect the car. It protects the car from moisture damage and stains that might otherwise be caused by the packing that travels in the car. Let's say you're transporting a stroller that has just been out in the rain and sleet. Without a high-quality, waterproof boot mat, water and dirt could cause some serious problems. This, only after one trip in the car.


Not only does the boot mat protect your car, it also helps you avoid problems. The carpet also protects the second-hand value of the car. Of course, if at some point in the future you are planning to sell your car, it is extremely important that the boot is not moisture-damaged beyond repair.

Luggage compartment carpets are tailored to the car model in which they are to be placed. This means that we at SC Styling can guarantee that the boot mat you choose will suit your particular vehicle. We only supply mats of the absolute highest quality. The combination of rubber and plastic that makes up the material makes our boot mats extremely strong. So strong that they will stand up to the most demanding packing, and last a long time.

Not sure which luggage compartment mat to choose? No problem! Contact us at SC Styling and we'll help you choose the right mat for your car.

Nyhetsbrev

Ikke gå glipp av sjansen til å ta del av våre knallbra tilbud!

Samarbeidspartnere

© Scandinavian Car Styling AB (556669-1605)